Mobile Recording Studio WA-Y01 (Black)

SKU : 3053
BRAND : All Brand
ระยะประกัน : 30 D

มีสินค้า

รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า

- อุปกรณ์ขาตั้งไมโครโฟน สำหรับยึดไมโครโฟนเพื่อใช้บันทึกเสียง ร้องเพลง หรือนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบ 

คุณสมบัติพิเศษ
- อุปกรณ์แข็งแรง ทนทาน สวยงาม
- ยืดหดขยายได้ พับเก็บได้ง่าย พกพาได้
- มีตัวกั้นลมที่จะผ่านไปยังไมโครโฟน
- มีตัวจับโทรศัพท์ให้ รองรับหน้าจอสูงสุด 6 นิ้ว
- สามารถใส่ไมคโครโฟนได้หลายขนาด
- ตัวฐานเป็นแบบ ขาหนีบใช้ยึดติดกับวัสดุอื่นๆได้ เช่น โต๊ะ,หรือตั้งแบบต่าง

วิธีใช้งาน การใช้งาน
- ตัวฐานเป็นแบบ ขาหนีบใช้ยึดติดกับวัสดุที่ต้องการ เสียบไมโครโฟนเข้าไป ใช้งานได้ทันที