พัดลม CPU SONY VPC CA SERIES (FAN)

SKU : 1865
BRAND : Sony
ระยะประกัน : 90 D

มีสินค้า

HINGED Fit With Following Models: 

Vaio PCG-61712T

Vaio PCG-61713T

Vaio PCG-71613L

Vaio PCG-61813M

Vaio VPC-CA Series

Vaio VPC-CA15FX

Vaio VPC-CA15FX/B

Vaio VPC-CA15FX/D

Vaio VPC-CA15FX/G

Vaio VPC-CA15FX/P

Vaio VPC-CA15FX/W

Vaio VPC-CA17FX

Vaio VPC-CA17FX/B

Vaio VPC-CA17FX/D

Vaio VPC-CA17FX/G

Vaio VPC-CA17FX/P

Vaio VPC-CA17FX/W

Vaio VPC-CA190X

Vaio VPC-CA22FX

Vaio VPC-CA22FX/B

Vaio VPC-CA22FX/G

Vaio VPC-CA22FX/L

Vaio VPC-CA22FX/W

Vaio VPC-CA23FX

Vaio VPC-CA23FX/B

Vaio VPC-CA23FX/G

Vaio VPC-CA23FX/L

Vaio VPC-CA23FX/W

Vaio VPC-CA25FX

Vaio VPC-CA25FX/B

Vaio VPC-CA25FX/G

Vaio VPC-CA25FX/L

Vaio VPC-CA25FX/W

Vaio VPC-CA27FX

Vaio VPC-CA27FX/B

Vaio VPC-CA27FX/G

Vaio VPC-CA27FX/L

Vaio VPC-CA27FX/W

Vaio VPC-CA290X

Vaio VPC-CA2SFX

Vaio VPC-CA2SFX/D

Vaio VPC-CA2SFX/R

Vaio VPC-CA390X

Vaio VPC-CB Series

Vaio VPC-CB15FX

Vaio VPC-CB15FX/B

Vaio VPC-CB15FX/D

Vaio VPC-CB15FX/G

Vaio VPC-CB15FX/P

Vaio VPC-CB15FX/W

Vaio VPC-CB17FX

Vaio VPC-CB17FX/B

Vaio VPC-CB17FX/D

Vaio VPC-CB17FX/G

Vaio VPC-CB17FX/P

Vaio VPC-CB17FX/W

Vaio VPC-CB190X

Vaio VPC-CB22FX

Vaio VPC-CB22FX/B

Vaio VPC-CB22FX/G

Vaio VPC-CB22FX/L

Vaio VPC-CB22FX/W

Vaio VPC-CB23FX

Vaio VPC-CB23FX/B

Vaio VPC-CB23FX/G

Vaio VPC-CB23FX/L

Vaio VPC-CB23FX/W

Vaio VPC-CB25FX

Vaio VPC-CB25FX/B

Vaio VPC-CB25FX/G

Vaio VPC-CB25FX/L

Vaio VPC-CB25FX/W

Vaio VPC-CB27FX

Vaio VPC-CB27FX/B

Vaio VPC-CB27FX/G

Vaio VPC-CB27FX/L

Vaio VPC-CB27FX/W

Vaio VPC-CB290X

Vaio VPC-CB2AFX

Vaio VPC-CB2AFX/W

Vaio VPC-CB2SFX

Vaio VPC-CB2SFX/D

Vaio VPC-CB2SFX/R

Vaio VPC-CB390X

Vaio VPC-CB3AFX

Vaio VPC-CB3AFX/B

Vaio VPC-CB3AFX/R

Vaio VPCCA Series

Vaio VPCCB Series